Kategorie Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Regulamin
Regulamin 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.elhl.pl, który prowadzony jest przez PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spólka Jawna ul.Ciepłownicza 82, 31-574 Kraków, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. W Regulaminie użyto następujących pojęć:

Sprzedawca – PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spólka Jawna ul.Ciepłownicza 82, 31-574 Kraków

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Konsument
- klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep
- sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.elhl.pl.

Operator Logistyczny
– Podmiot obsługujący magazynowanie i przesył produktów do Klienta oferowanych w sklepie internetowym www.elhl.pl

Produkt
- rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie www.elhl.pl.

Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Termin dostawy – czas w dniach potrzebny do dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy. Dzień złożenia zamówienia jest dniem 0 (zero).

Dostawca - firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.

Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy - adres dostarczenia zamówionych produktów wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (PL), Niemiec (DE) i Wielkiej Brytanii (GB).

Ustawa - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Rozporządzenie - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

DOK
- Dział Obsługi Klientów dostępny pod nr +48 607 239 695, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, koszt połączenia wg stawek operatora Klienta.

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie UE.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany związanej z nałożeniem limitów ilości zamawianych Produktów, objętych promocją obowiązującą w czasie w którym złożone zostało Zamówienie.

7. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta lub urządzenie mobilne oraz oprogramowanie na nim zainstalowane  do prawidłowego funkcjonowania Sklepu powinny spełniać następujące wymagania:

* Komputer z systemem operacyjnym, z przeglądarką internetową (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies), 

* dla urządzeń mobilnych: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym (IOS 8 lub wyższy; Android 4.0 lub wyższy; Windows Phone 7 lub wyższy) z zainstalowaną przeglądarką internetową (z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies).

8. Klienci zobowiązani są do przestrzegania bezwzględnego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca prowadząc prace mające na celu obsługę Zamówień kontaktuje się z Klientami telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich umów sprzedaży, które zawarł w Sklepie.

11. Warunki umowy sprzedaży określone są przez obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Terminy dostawy

1.  Dstawy realizujemy korzystając z usług firmy Kurierskiej DHL. Czas realizacji zamówienia może wynosić do trzech dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (PL) i do 7 dni na terenie Niemiec (DE) i Wielkiej Brytanii (GB). W przypadku złożenia zamówienia do godziny 12.30 w dzień roboczy (płatność intennetowa DotPay i płatność za pobraniem) wysyłka realizowana jest tego samego dnia. W przypadku zamówienia opłacanego metodą przelewu tradycyjnego wysyłka realizowana jest po otrzymaniu kwoty opiewającej na całą wartość zamówienia na konto wskazane na dokumencie Faktura Pro Forma - termin dostawy zostanie potwierdzony przez pracownika sklepu. W przypadku zamówienia towarów chwilowo niedostępnych czas realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez pracownika sklepu drogą mailową lub telefoniczną (w przypadku pozostawienia takich danych przez klienta).

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL - czas dostawy do 48 godzin od momentu nadania przesyłki z miejscem dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (PL) i do 7 dni z miejscem dostawy na terenie Niemiec (DE) i Wielkiej Brytanii (GB)

2. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych  od dnia złożenia Zamówienia (dzień 0) - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego upływie, gdy Produkt nie został wydany może od umowy odstąpić.

5.  W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, :
•    Wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
•    Zmienić Zamówienie;   

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Klient dokonał przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę.

7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.


Informacja o prawie odstąpienia od Umowy (dotyczy Konsumentów)

Informacje o prawie odstąpienia od Umowy znajdują się na stronie Gwarancje i zwroty / Informacje o odstąpieniu od umowy dostepnej po dadresem: https://www.elhl.pl/gwarancja-zwroty-informacja-prawie-odstapienia-umowy-i-4.html

 

Ochrona danych osobowych
Informacje o ochronie danych osobowych zapisane są w Polityce Prywatności dostepnej pod adresem: https://www.elhl.pl/polityka-prywatnosci-i-2.html

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu www.elhl.pl.

2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

Załączniki:
•    Załącznik 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy; (tutaj link do dokumentu)
•    Załącznik 2 - wzór formularza reklamacji.  (tutaj link do dokumentu)


Kontynuuj Zakupy

Producenci

Newsletter

Zapisz się, a żadna okazja Cię nie ominie!
Na podany adres email otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Kliknij w zawarty w niej link a regularnie będziesz otrzymywał od nas informacje o nowościach w ofercie oraz o najnowszych promocjach.

Szanujemy Twoje dane osobowe i gwarantujemy, że nie przekażemy ich innym podmiotom. Będziemy dysponować nimi tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością sklepu www.elhl.pl.
Kontakt z nami
Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
MASZ PYTANIE?
+48 667 055 770
Email: sklep@elhl.pl
Copyright 2017 elektroholding.pl All rights reseves. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie sklepów internetowych iPolska.com.pl
Array
(
  [LD_PRELOAD] => /usr/local/lib/h88/av.so
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [PWD] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl
  [SHLVL] => 0
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrpk_MoMoHCu8eYQsjW3OQAAAMk
  [REDIRECT_REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrpk_MoMoHCu8eYQsjW3OQAAAMk
  [REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_HANDLER] => php-fastcgi
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Yrpk_MoMoHCu8eYQsjW3OQAAAMk
  [MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 24 Jan 2022 09:52:22 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => www.elhl.pl
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.elhl.pl
  [SERVER_ADDR] => 185.204.216.39
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 44.192.65.228
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => /fcgi/php-fcgi
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@elhl.pl
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [REMOTE_PORT] => 60934
  [REDIRECT_URL] => /information.php
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => info_id=3
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => info_id=3
  [REQUEST_URI] => /regulamin-i-3.html
  [SCRIPT_NAME] => /information.php
  [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [ORIG_PATH_INFO] => /information.php
  [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [ORIG_SCRIPT_NAME] => /fcgi/php-fcgi
  [PHP_SELF] => /information.php
  [REQUEST_TIME] => 1656382716
  [argv] => Array
    (
      [0] => info_id=3
    )

  [argc] => 1
)