Kategorie Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Jak kupować
Jak kupować 

Proces Składania Zamówień
1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
2. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z dostępnych opcji:
•    poprzez stronę internetową Sklepu: www.elhl.pl  -  przez całą dobę;
•    poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@elhl.pl
•    telefonicznie kontaktując się z osobą odpowiedzialną za prowadzenie sprzedaży w Sklepie  pod nr tel. +48 667 055 770 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 i w soboty od 8.00 do 15.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta);
3. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:
•    dokonaniu wyboru rodzaju i ilości zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka”);
•    wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 3;
•    zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się. Istnieje jednak konieczność uzupełnienia danych adresowych odpowiednich do przesłania zakupionych produktów oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
5. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu (adres e-mail) i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

6. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy w przypadku klienta instytucjonalnego, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, Kod Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, wybraną formę płatności, numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy), oraz do celów kontaktowych odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu, oświadczenie o zakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku Konsumentów, do złożenia Zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną konieczne jest potwierdzenie Zamówienia w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy wysłany z adresu sklep@elhl.pl.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej w przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji lub niejasności co do ilości i rodzaju zamawianych produktów.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Klienta, np. poprzez kontakt telefoniczny, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

Proces Obsługi Zamówień.
1. Po dokonaniu Zamówienia i Złożeniu go Klient, w najszybszym możliwie czasie otrzyma e-mail ze szczegółami Zamówienia, w tym: nazwę i ilość zamawianego Produktu, Kod Produktu, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy), całkowita suma do zapłaty, a także numer Zamówienia. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
2. W mailu, o którym mowa w ust. 1 Konsument otrzyma informacje obejmujące:
•    dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres właściwy do składania reklamacji;
•    łączną cenę i koszty dostawy;
•    sposób i termin zapłaty;
•    sposób i termin dostawy zamawianych Produktów;
•    stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;
•    sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków:
•    koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą tradycyjną;
•    obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad, śladów używania i instalacji;
•    możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 17 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 17 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

Realizacja Zamówienia: Dostawa
1. Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej, za pośrednictwem Operatora Logistycznego lub Dostawcy, zgodnie z treścią złożonej przez Klienta dyspozycji w trakcie składania zamówienia.
2. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wybranej formy płatności i dostawy).
3. W przypadku, gdy wybrany Produkt po zapakowaniu ma wagę powyżej 30 kg lub wymiar jednego z boków jest większy niż 60 cm, Koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem i przesłany w formie wiadomości elektronicznej e-mail w celu potwierdzenia i akceptacji Kosztu dostawy.
4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi widoczne ślady naruszenia, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Równocześnie Klient ten powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o fakcie uszkodzenia przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na adres poczty elektronicznej Klienta. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r. , poz. 710 z późn. zm.). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
6. Na żądanie Konsumenta  Sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę do paragonu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną
9. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres:   na adres sklep@elhl.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.


Kontynuuj Zakupy

Producenci

Newsletter

Zapisz się, a żadna okazja Cię nie ominie!
Na podany adres email otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Kliknij w zawarty w niej link a regularnie będziesz otrzymywał od nas informacje o nowościach w ofercie oraz o najnowszych promocjach.

Szanujemy Twoje dane osobowe i gwarantujemy, że nie przekażemy ich innym podmiotom. Będziemy dysponować nimi tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością sklepu www.elhl.pl.
Kontakt z nami
Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
MASZ PYTANIE?
+48 667 055 770
Email: sklep@elhl.pl
Copyright 2017 elektroholding.pl All rights reseves. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie sklepów internetowych iPolska.com.pl
Array
(
  [LD_PRELOAD] => /usr/local/lib/h88/av.so
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [PWD] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl
  [SHLVL] => 0
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrplo2-i2VxinZ-7ESrqiAAAASE
  [REDIRECT_REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrplo2-i2VxinZ-7ESrqiAAAASE
  [REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_HANDLER] => php-fastcgi
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Yrplo2-i2VxinZ-7ESrqiAAAASE
  [MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Tue, 18 Jan 2022 00:34:01 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => www.elhl.pl
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.elhl.pl
  [SERVER_ADDR] => 185.204.216.39
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 44.192.65.228
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => /fcgi/php-fcgi
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@elhl.pl
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [REMOTE_PORT] => 32794
  [REDIRECT_URL] => /information.php
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => info_id=6
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => info_id=6
  [REQUEST_URI] => /jak-kupowac-i-6.html
  [SCRIPT_NAME] => /information.php
  [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [ORIG_PATH_INFO] => /information.php
  [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [ORIG_SCRIPT_NAME] => /fcgi/php-fcgi
  [PHP_SELF] => /information.php
  [REQUEST_TIME] => 1656382884
  [argv] => Array
    (
      [0] => info_id=6
    )

  [argc] => 1
)