Kategorie Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
Gwarancja i zwroty / Informacja o prawie odstąpienia od umowy 

Gwarancje


1. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.


2. Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi w e-mailu, o którym mowa w art. 1 Sekkcji Proces Obsługi Zamówień.


3. W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.


Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami


1. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

 

Informacja o prawie odstąpienia od umowy (dotyczy Konsumentów)

1. Niniejsza część Regulaminu ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla Konsumentów.

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania w/w terminu wystarczy, że Konsument poinformuje o chęci skorzystania z prawa Odstąpienia od umowy przesyłając oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy przed upływem w/w terminu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spólka Jawna ul.Ciepłownicza 82, 31-574 Kraków , sklep@elhl.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób sotarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniąsą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

6. Jeżeli Konsument odsyłając produkty wybrał za sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. w przypadku oferowanych w sklepie www.elhl.pl zastosowanie mają takie oto sposoby: rozpakowanie, sprawdzenia poprawności działania.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
•    O świadczenie usług, wykonanych w pełni przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, na jego indywidualne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    Zawartej w drodze aukcji publicznej.
•    O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy - w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów - w sytuacji gdy Koszty dostawy były skalkulowane i uzależnione od liczby zakupionych Produktów, koszty te zostaną zwrócone w części będącej nadwyżką powyżej Kosztów dostawy, obliczonych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje.

10. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu przez Sprzedawcę, Konsument otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą, o ile wcześniej wystawiona była dla niego faktura.

11. Załącznik – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 


Kontynuuj Zakupy

Producenci

Newsletter

Zapisz się, a żadna okazja Cię nie ominie!
Na podany adres email otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Kliknij w zawarty w niej link a regularnie będziesz otrzymywał od nas informacje o nowościach w ofercie oraz o najnowszych promocjach.

Szanujemy Twoje dane osobowe i gwarantujemy, że nie przekażemy ich innym podmiotom. Będziemy dysponować nimi tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością sklepu www.elhl.pl.
Kontakt z nami
Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
MASZ PYTANIE?
+48 667 055 770
Email: sklep@elhl.pl
Copyright 2017 elektroholding.pl All rights reseves. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie sklepów internetowych iPolska.com.pl
Array
(
  [LD_PRELOAD] => /usr/local/lib/h88/av.so
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [PWD] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl
  [SHLVL] => 0
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrp9-W-i2VxinZ-7ESruPAAAARk
  [REDIRECT_REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Yrp9-W-i2VxinZ-7ESruPAAAARk
  [REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_HANDLER] => php-fastcgi
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Yrp9-W-i2VxinZ-7ESruPAAAARk
  [MMDB_ADDR] => 44.192.65.228
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Tue, 18 Jan 2022 02:19:34 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => www.elhl.pl
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.elhl.pl
  [SERVER_ADDR] => 185.204.216.39
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 44.192.65.228
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => /fcgi/php-fcgi
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@elhl.pl
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [REMOTE_PORT] => 36600
  [REDIRECT_URL] => /information.php
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => info_id=4
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => info_id=4
  [REQUEST_URI] => /gwarancja-zwroty-informacja-prawie-odstapienia-umowy-i-4.html
  [SCRIPT_NAME] => /information.php
  [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [ORIG_PATH_INFO] => /information.php
  [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [ORIG_SCRIPT_NAME] => /fcgi/php-fcgi
  [PHP_SELF] => /information.php
  [REQUEST_TIME] => 1656389113
  [argv] => Array
    (
      [0] => info_id=4
    )

  [argc] => 1
)